Gospodarka

Udostępnianie sprzętu do badań fizyki budowlanej, zestaw drzwi nawiewnych

W ofercie udostępnienia infrastruktury dysponujemy:  wentylatorem, sterownikiem, matą pojedynczą i ramą aluminiową o szerokości ok 100 cm, matą pojedynczą i ramą aluminiową o szerokości min. 115 cm, podwójną matą na 2 wentylatory.

Usługi obliczeniowe na systemie CATO – zużycie mocy serwera

Usługi obliczeniowe na systemie CATO (IBM Power Systems AC922; IBM Elastic Storage Serwer GH22), w opłacie miesięcznej według zużycia mocy serwera.

Usługi obliczeniowe na systemie CATO – pamięć masowa

Usługi obliczeniowe na systemie CATO (IBM Power Systems AC922; IBM Elastic Storage Serwer GH22), w opłacie miesięcznej według zużycia pamięci masowej

Udostępnianie sprzętu do badań termowizyjnych

W ofercie dysponujemy kamerą termowizyjną.
Skip to content