Gospodarka

Usługi obliczeniowe na systemie CATO – zużycie mocy serwera

System CATO jest spójnym systemem obejmującym swoim zakresem zarówno podsystem wielkoskalowego przetwarzania danych jak i podsystem przechowywania i udostępniania danych. Komplementarną częścią systemu są pakiety oprogramowania działające w ...

Konsultacja usług obliczeniowych i przechowywania danych

System CATO jest spójnym systemem obejmującym swoim zakresem zarówno podsystem wielkoskalowego przetwarzania danych jak i podsystem przechowywania i udostępniania danych. Komplementarną częścią systemu są pakiety oprogramowania działające w ...

Indywidualne szkolenia z zakresu komputerowego wspomagania obliczeń i przechowywania danych

System CATO jest spójnym systemem obejmującym swoim zakresem zarówno podsystem wielkoskalowego przetwarzania danych jak i podsystem przechowywania i udostępniania danych. Komplementarną częścią systemu są pakiety oprogramowania działające w ...

Wytwarzanie przyrostowe w kolorze z proszku gipsowego – CJP

Wytwarzanie przyrostowe w kolorze z proszku gipsowego (ang. Color Jet Printing – CJP) System do druku przestrzennego ProJet® CJP 660Pro umożliwia nam szybkie wytwarzanie bez struktur podporowych, w pełnej palecie kolorów CMYK, obiektów nie ...

Wytwarzanie przyrostowe z żywic fotoutwardzalnych – SLA

Wytwarzanie przyrostowe z żywic fotoutwardzalnych (ang. Stereolitography – SLA) Wysokiej jakości wydruki w technologii wytwarzania przyrostowego z żywic fotoutwardzalnych oferujemy na urządzeniu ProJet 7000 HD firmy 3D Systems, które cechuje się ...
Skip to content