Data publikacji: 29 marca 2021
|Aktualności, CNT

Zgłoszenie patentowe P.437316 pt. „Implant stomatologiczny”

Mamy przyjemność poinformować, że grupa badawcza, w której skład wchodzą pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Politechniki Warszawskiej dokonała zgłoszenia patentowego P.437316 pt. „Implant stomatologiczny”, w którym nasza uczelnia ma 25% praw autorskich i majątkowych (pozostałe 75% należy do PW). Zgłoszenie dotyczy implantu stomatologicznego lub typoszeregu implantów stomatologicznych wytwarzanych technologiami przyrostowymi (tzw. „drukiem 3D”) z proszków metalicznych lub ceramicznych. Zaproponowane implanty służą do odbudowy pojedynczych lub mnogich braków zębowych, zwłaszcza w przypadku istotnego zaniku podłoża kostnego u pacjenta.

Celem wynalazku jest zaproponowanie implantu dającego możliwość stosowania w przypadkach istotnego zaniku podłoża kostnego, dla którego problemy często występujące w przypadku znanych implantów podokostnowych zostaną zminimalizowane. Ważne jest uniknięcie konieczności prowadzenia rozległych zabiegów odtwórczych tkanki kostnej i tkanek miękkich niezbędnych w tych warunkach. Jednym z celów wynalazku jest również, by proponowany implant (w przeciwieństwie do dotychczas ujawnionych w stanie techniki implantów podokostnowych) umożliwiał wykonawstwo odbudów protetycznych z wykorzystaniem standardowych komponentów protetycznych powszechnie stosowanych do prac protetycznych wspartych na śródkostnych implantach stomatologicznych.

Skład zespołu badawczego:

  1. Dr inż. Bartłomiej Wysocki (Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW)
  2. Mgr inż. Agnieszka Chmielewska (Wydział Inżynierii Materiałowej PW)
  3. Dr n. med. Piotr Wychowański (Wychowański Stomatologia Sp. z o.o.)
  4. Dr inż. Michał Gloc (Wydział Inżynierii Materiałowej PW)
  5. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Wydział Inżynierii Materiałowej PW)
  6. Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski (Wydział Inżynierii Materiałowej PW)


Rysunek. Tradycyjny implant stomatologiczny (lewa strona) oraz implant stomatologiczny wg. zgłoszenia UKSW i PW P.437316 (prawa strona)

Skip to content