Data publikacji: 17 października 2022
|Aktualności, CNT, MCB

Zarządzanie bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW

Zakończono pierwszy etap wyposażania pracowni Symulatora Zarządzania Kryzysowego, co pozwoli  na poszerzenie grupy docelowej partnerów i odbiorców rozwiązań wdrożeniowych MCB, przede wszystkim o jednostki samorządu terytorialnego i służby mundurowe, w których kompetencjach leży zarządzanie bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi.  Symulator ten,  będący odrębną częścią obszaru badań nad bezpieczeństwem, umożliwi także rozwój kompetencji badawczych pracowników naukowych UKSW oraz innych partnerów naukowych, jak i popularyzację rozwiązań wdrożeniowych w szerokim obszarze bezpieczeństwa. 

Pracownię Symulatora Zarządzania Kryzysowego tworzy zespół stanowisk połączonych w internetową sieć wewnętrzną z administratorem/koordynatorem, dających możliwość wzajemnego przekazywania informacji i danych zgodnie ze ścieżką rozwoju sytuacji aranżowanej przez administratora/koordynatora. Stanowiska będą wyposażone we wszystkie dostępne w realnych warunkach środki łączności głosowej i wizualnej. 

Prace badawcze o charakterze wdrożeniowym bazować będą na strukturze rozwiązań technicznych obejmujących przede wszystkim: jednostkę centralną systemu komunikacji kryzysowej wraz z oprogramowaniem sterującym i oprogramowaniem do przeprowadzania testów wsparte urządzeniami związanymi z realizacją samodzielnej wizji i fonii, jak rejestrator wielościeżkowy, dotykowe ekrany wielkoformatowe LED oraz dotykowe pulpity sterownicze.

Zgromadzona aparatura będzie wykorzystywać m.in. symulacje w postaci gier decyzyjnych obrazujące konkretne zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie jednostek samorządowych ale także w skali całego państwa, i które mogą przybrać rozmiary zdarzeń o charakterze kryzysowym, wymagających podjęcia pilnych, konkretnych i skoordynowanych działań. Działalność badawcza symulatora na grupie fokusowej osób wywodzących się ze środowisk samorządowych oraz służb mundurowych, pozwoli wypracować najbardziej zbliżone realiom scenariusze działań, oparte o najczęściej występujące sytuacje kryzysowe,  oraz o sytuacje hipotetyczne, które mogą zdarzyć się w przyszłości, dzięki czemu ich rezultat o charakterze wdrożeniowym nabierze maksymalnego wymiaru.

Pracownia powstała w ramach Laboratorium Symulatora Sferycznego i Symulacji Wizualnej MCB, będącego częścią Centrum Badań Bezpieczeństwa UKSW.

Sławomir Wiśniewski, kierownik projektu MCB

 

Warto przypomnieć, że Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW zostało już wcześniej wyróżnione Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Uczelnia przyszłości”, o czym pisaliśmy wcześniej (odnośnik).

Skip to content