Data publikacji: 21 sierpnia 2020
|Aktualności, MCB

Wmurowanie kamienia węgielnego – sierpień 2020

YouTube video

 

Jesteśmy w sercu innowacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego…” tymi słowy Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisław Dziekoński przywitał gości uroczystości na III Kampusie UKSW w Dziekanowie Leśnym.

20 sierpnia 2020 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii – Multidyscyplinarne Centrum Badawcze. Gospodarzami uroczystości był Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, prof. Marek Niezgódka.

W wydarzeniu wzięli udział JE ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz UKSW, Metropolita Warszawski, oraz, w szczególności prof. Wojciech Maksymowicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Błażej Spychalski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Prezydenta RP, Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Elżbieta Lanc, Vice-Marszałek Województwa Mazowieckiego, dr Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej, bp. Rafał Markowski, Sufragan Archidiecezji Warszawskiej, a także, wśród licznych przedstawicieli świata gospodarki, Paweł Śliwa, Vice-Prezes PGE S.A, Piotr Chęciński, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM S.A., liczni wybitni przedstawiciele środowiska nauki zarówno z UKSW jak i spoza, wreszcie przedstawiciele administracji samorządowej i lokalnej, z Małgorzatą Żebrowską-Piotrak, Burmistrz Gminy Łomianki. I, oprócz wyżej wymienionych, cały szereg wybitnych gości, których nie wymieniamy tu imiennie.

Prof. Niezgódka podkreślił w swoim wystąpieniu, że „centrum jest tworzone po to, aby wspólnie z podmiotami biznesowymi podejmować programy związane z transformacją cyfrową, gospodarki i życia społecznego oraz, by uczestniczyło aktywnie w tworzeniu wspólnych wartości i zapewnieniu tego, żeby pozycja nauki kojarzyła się przede wszystkim z tymi wspólnymi wartościami, a nie tylko z uzyskiwanym zyskiem.”

Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, zwracając się do gości oraz Władz Uczelni podkreślił, że „rewolucja cyfrowa (…) sama w sobie nie jest celem, ale bez niej nie da się dobrze służyć człowiekowi, społeczeństwu i nie da się tej rewolucji cyfrowej pominąć.  Dlatego  cieszę się , że Uniwersytet nasz, na którym dziś jesteśmy,  tak szybko reaguje na to wyzwanie, jakim jest rewolucja cyfrowa(…). Ta odpowiedź rychła, szybka na wyzwania czasu jest godna podziwu i za to dziękuję Uniwersytetowi, a osobiście dziękuje bardzo Księdzu Rektorowi (…), który te ostatnie osiem lat, a szczególnie zwłaszcza drugą kadencję poświęcił na otwarcie Uniwersytetu na owo NOVUM, bez którego trudno dzisiaj mówić o uprawianiu nauki. To jest jednak wielkie wyzwanie dla następców do kontynuacji. Nie da się pewnych procesów zatrzymać, zmienić;  trzeba żeby jeden po drugim kontynuował twórczo i kreatywnie, i myślę, że to nasze spotkanie dzisiaj powinno być także wyrazem troski o kontynuację w ramach Uczelni i w ramach tego nowego Collegium.”

Swoje pełne wsparcie dla realizacji projektu oraz jego rozwoju wyraził także prof. Wojciech Maksymowicz, Vice-Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – pogratulował realizowanego przedsięwzięcia i wyraził oczekiwanie, że idea rozwoju technologii cyfrowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie kontynuowana i rozwijana w przyszłości.

Projekt MCB to projekt wyjątkowy; liczę na to, że partnerstwo biznesu i nauki pozwoli osiągnąć cele, które zostaną przekute w praktyczne rozwiązania – mam nadzieję, że prywatni partnerzy skorzystają z tego, co zostanie wypracowane w ramach działań Centrum – podkreślił Waldemar Buda, Vice-Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z kolei Elżbieta Lanc, Vice-Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraziła wdzięczność i podziw dla powstania projektu MCB, a także uznanie dla instytucji, których działania doprowadziły do urzeczywistnienia tej idei, zainicjowanej przez Rektora UKSW.  Wyraziła ponadto przekonanie, że wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej możliwe będzie wsparcie finansowe Centrum w jego wyposażeniu i dalszym rozwoju.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej zaznaczył, jak bardzo ważnym sygnałem jest to, że nowoczesne technologie, niosące ze sobą wiele niewiadomych będą rozwijane właśnie na UKSW, uczelni bazującej na tradycji chrześcijańskiej. Podkreślił, że wszyscy zazdroszczą UKSW zdobycia tak dużych środków na realizację tego projektu, ale zaznaczył zarazem, że to życzliwa zazdrość, połączona z nadzieją na współpracę.

W swojej wypowiedzi dr Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podkreślił, że w ramach stosowanych mechanizmów NCBiR włączy się w projekty badawcze, które będą realizowane w tym Centrum, bowiem cyfryzacja jest nie tylko narzędziem do wszystkich działań gospodarczych ale sama w sobie przedstawia także niezwykle ważny i ciekawy obszar badań.

Projekt Centrum powstał przy ścisłej współpracy naukowej z partnerami – Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, którego przedstawicielem podczas uroczystości był m.in. dr Jarosław Protasiewicz, Dyrektor Ośrodka oraz Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, którego reprezentowała jego Dyrektor, płk dr n. med. Alicja Trochimiuk.

Prof. Marek Niezgódka podkreślił, że współpraca z największymi polskimi firmami – KGHM Polska Miedź oraz Polską Grupą Energetyczną jest kluczowa dla wizji i koncepcji realizacyjnej projektu Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego, i  pozwoli na wspólną realizację zadań zapewniających efektywną transformację systemu energetycznego, o czym również wspomniał Paweł Śliwa, Vice-Prezes PGE S.A. Piotr Chęciński, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM S.A., wspomniał o zaangażowaniu uczelni w dążeniu do rozwoju zaawansowanych technologii.

Po przemówieniach przybyłych gości nastąpiło podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie go do fundamentu budynku. Podpis złożyli: Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński, Wielki Kanclerz UKSW, ks. Kard. Kazimierz Nycz, Sekretarz Stanu W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wojciech Maksymowicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Błażej Spychalski, Vice-Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda, Vice-Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc, Burmistrz Łomianek, Małgorzata Żebrowska-Piotrak oraz dyrektor Centrum, prof. Marek Niezgódka.

Podsumowując uroczystość, JE ks. kard. Kazimierz Nycz pobłogosławił i poświęcił miejsce wmurowania Aktu Erekcyjnego.

Skip to content