Data publikacji: 4 marca 2022
|Aktualności, CNT

UKSW w programie powszechnej dwujęzyczności

Rozwój Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności to cel współpracy naszego Uniwersytetu z inicjatorem i operatorem programu Yellow House English SA.

Porozumienie w tej sprawie podpisał rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski i prezes zarządu Yellow House English Waldemar Miksa. Głównym celem programu jest propagowanie wiedzy o dwujęzyczności i korzyściach, jakie z niej płyną dla dzieci, ich rodzin i placówek edukacyjnych, ale też w szerszej skali dla samorządów, struktur oświatowych czy całych społeczeństw oraz budowanie globalnego systemu wspierającego powszechną dwujęzyczność z językiem angielskim.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, współpraca będzie polegać zarówno na promocji idei powszechnej dwujęzyczności jak i jej wcielania w życie. Jednym z obszarów współpracy z UKSW będą prace badawczo-rozwojowe wykorzystujące sztuczną inteligencję, w które bezpośrednio zostało zaangażowane Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW. Za projekt będzie odpowiadał nowy dyrektor jednostki, ks. dr inż. Marek Muzyk.

„Współpraca z Yellow House English SA wpisuje się w cele badawczo-rozwojowe wpisane w misję naszego Uniwersytetu. Dostrzegamy w niej również potencjał w komercyjnym wykorzystaniu infrastruktury informatycznej CNT, a szczególnie mocy obliczeniowej superkomputera CATO. Innowacyjność programu nauczania opartego o metody sztucznej inteligencji otwiera obszary badawcze w wielu dyscyplinach naukowych obecnych w UKSW” – mówi ks. dr inż. Marek Muzyk, dyrektor CNT.

„We współpracy z UKSW widzimy szansę na profesjonalne przetestowanie i wdrożenie uniwersalnej aplikacji, która pomoże zarówno rodzicom w domach, jak i nauczycielom w placówkach żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych zapewnić dzieciom kontekstowy kontakt z językiem angielskim. Będzie to możliwe m.in. dzięki opracowanemu przez nas systemowi ewaluacyjno-rekomendacyjnemu, który w oparciu o sztuczną inteligencję pozwoli zindywidualizować dla każdego dziecka ścieżkę serwowanych treści multimedialnych, w tym również generowanych specjalnie dla niego gier. Kto wie, czy ten pomysł na powszechną dwujęzyczność nie okaże się inspirujący w myśleniu o powszechnej edukacji na miarę naszych czasów” – dodaje Waldemar Miksa, prezes Yellow House English SA.

Superkomputer CATO służy do realizowania obliczeń wysokiej wydajności przede wszystkim z wykorzystaniem najnowszych technologii sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. Dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji superkomputer jest w stanie wykonać zaawansowane zadania znacznie szybciej, a często skuteczniej.

Skip to content