Data publikacji: 18 listopada 2020
|Aktualności

Rekrutacja na stanowisko stypendysty/doktoranta w projekcie SONATA-15

Przedstawiamy ogłoszenie na stanowisko stypendysty/doktoranta w projekcie SONATA-15 pt. „Sprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzenie centrowanej – obliczenia z pierwszych zasad i badania eksperymentalne”

Nazwa Jednostki: Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nazwa Stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant
Wymagania: Tytuł magistra w dziedzinie fizyki (fizyka ciała stałego, fizyka teoretyczna, itp.) lub inżynierii materiałowej. Znajomość zagadnień z zakresu defektów sieci krystalicznej, teorii pasmowej ciał stałych, przemian fazowych i odkształcenia plastycznego. Doświadczenie w prowadzeniu obliczeń ab initio będzie dodatkowym atutem.
Opis zadań: Obliczenia stałych sprężystości oraz uogólnionej energii błędu ułożenia dwu- i wieloskładnikowych kryształów o strukturze regularnej przestrzennie centrowanej. Obliczenia podatności do bliźniakowania stopów metali przejściowych i prostych. Wyznaczanie struktury atomowej i elektronowej (meta-)stabilnych konfiguracji błędów ułożenia w wybranych systemach poślizgu. Przygotowanie publikacji naukowych.
Typ konkursu NCN: SONATA
Termin składania ofert: 3 grudnia 2020r, 00:00
Forma składania ofert: Email: p.kwasniak@uksw.edu.pl
Warunki zatrudnienia: Stypendium naukowe w wysokości 5000 zł/mies. w okresie 30 miesięcy.
Dodatkowe informacje: Zgłoszenia zawierające:

  • CV z informacją o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach kandydata
  • List motywacyjny
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż 14 grudnia 2020 r.

 

Skip to content