Data publikacji: 13 maja 2021
|Aktualności, CNT

Prof. dr hab. Marek Niezgódka na XXII. Konferencji Okrągłego Stołu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXII. Konferencji Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego” pod tegorocznym hasłem wiodącym: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 17 maja 2021 r. począwszy od godz. 10:00 w formule zdalnej. Organizatorzy planują wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom (wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania – maksymalnie 500 uczestników).

17 maja, o godz. 10:30, na konferencji wystąpi Prof. dr hab. Marek Niezgódka – Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Przewodniczący Komitetu Programowego KOS. Profesor Niezgódka przedstawi wprowadzenie do XXII KOS w nawiązaniu do hasła wiodącego wydarzenia.

Szczegółowe informacje na temat konferencji

Prof. dr hab. Marek Niezgódka – matematyk, od 1993 do 2018 roku Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Skip to content