Data publikacji: 25 maja 2021
|Aktualności, CNT

Prof. dr hab. Marek Niezgódka na pierwszym posiedzeniu Ligi Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich

W dniu 24.05.2021 r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie Ligi Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich, w którym uczestniczył Prof. dr hab. Marek Niezgódka – Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW oraz przewodniczący Rady Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pomysł utworzenia Ligi Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich powstał na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i dotyczy przede wszystkim stosowania nowoczesnych technik cyfrowych w szeroko pojętej telemedycynie oraz tworzenia wspólnej bazy naukowej, a także wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych lubelskich uczelni.

Współpraca uczelni w ramach Ligi Cyfryzacji ma pomóc między innymi w większej konsolidacji oraz sprawnym wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i edukacji. Uczelnie będą wymieniać się pomysłami i efektami badań – to jeden z kluczowych elementów projektu.

Prof. dr hab. Marek Niezgódka podkreślił, że transformacja cyfrowa w dziedzinie ochrony zdrowia prowadzi do przedsięwzięć, których żadna pojedyncza uczelnia medyczna nie jest w stanie w pełni udźwignąć. Zdaniem Profesora, współpraca uczelni umożliwi tworzenie zespołów poszukujących rozwiązań dla sprawnego funkcjonowania państwa, czy rozwoju gospodarki.

„To jest idea połączenia kompetencji i sił o bardzo wysokim poziomie komplementarności w bardzo różnych obszarach.” (…) „Druga strona jest taka, że uwspólniając najważniejsze infrastruktury cyfrowe, w szczególności infrastruktury informatyczne i komunikacyjne czy platformy cyfrowe publikacyjne, można doprowadzić do spektakularnego podniesienia efektywności działania lubelskich uczelni, bo w tym momencie przestanie być konieczne replikowanie różnych działań na każdej uczelni z osobna.”

Według Prof. Niezgódki, głęboka przebudowa w obszarze ochrony zdrowia wymaga wspólnych działań reprezentantów medycyny, nauk technicznych, informatycznych, jak również nauk społecznych i humanistycznych.

„Tu chodzi o to, żeby we wspólnej konstrukcji uzgodnić strukturę, która pozwoli po pierwsze, realizować wszelkie zadania badawcze i dydaktyczne bardziej efektywnie, a po drugie, będzie podstawą do tego, żeby móc korzystać z bardzo różnych źródeł finansowania dla różnych układów powiązanych ze sobą – czy to federacyjnie, czy koalicyjnie.” (…) „Są dostępne olbrzymie środki w wielkich programach, takich jak Nowy Program Ramowy czy Program Odbudowy. Są to źródła finansowania niedostępne dla pojedynczych podmiotów.”

– wyjaśnia Prof. dr hab. Marek Niezgódka.

Pierwsze rezultaty wspólnie realizowanych programów badawczych i rozwojowych związanych z problematyką zdrowia, mogą pojawić się na przełomie roku.

 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi nagraniami wypowiedzi Prof. dr hab. Marka Niezgódki.

Radio Lublin

Akademickie Radio Centrum

 
Źródło:

 • Nowytydzien.pl
 • dr n. biol. Małgorzata Gorzel, Wystartowała Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich, „Nowy Tydzień” 2021, nr 23 (750), s. 9.
 • Nasze Miasto
 • Kurier Lubelski
 • K. Olender, Powstała Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich, „Kurier Lubelski” 2021, nr 99 (17160), s. 4.
 • Dzieje.pl
 • Radio Lublin
 • Radio Lublin (2)
 • Akademickie Radio Centrum
 • Prof. dr hab. Marek Niezgódka – matematyk, od 1993 do 2018 roku Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Skip to content