Data publikacji: 22 października 2020
|Aktualności, CNT, MCB

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020

Z przyjemnością i dumą informujemy, że działania podjęte przez Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW w ramach naszego innowacyjnego projektu: „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” przyniosły naszej Uczelni Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Uczelnia przyszłości

Otrzymanie tak szczególnego wyróżnienia możliwe było dzięki kilkuletniej, konsekwentnej pracy społeczności akademickiej UKSW, związanej z dostosowaniem się do wyzwań zrównoważonego rozwoju, nowych warunków społeczno-gospodarczych oraz wybraniu drogi w kierunku uniwersytetu badawczego,  którą zainicjował Rektor ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński i kontynuuje Rektor ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Nagroda jest wręczana od  2016 roku, a laureatami tego bardzo prestiżowego wyróżnienia zostają organizacje, innowatorzy, inwestorzy i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość.  Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

Oficjalne wręczenie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 odbędzie się  podczas uroczystej Gali z udziałem ogólnopolskich mediów podczas V Forum Inteligentnego Rozwoju, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zostało przełożone na wiosnę 2021 roku.

Skip to content