Data publikacji: 27 sierpnia 2020
|Aktualności, ProME

Nowy projekt – Prognostyczne Modelowanie Epidemii COVID-19

Zespół Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW rozpoczyna realizację projektu związanego z monitorowaniem rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce.

Projekt „Prognostyczne Modelowanie Epidemii COVID-19″ obejmuje stworzenie i budowę narzędzia monitorującego propagację epidemii i analizę rozprzestrzeniania się wirusa. W ramach projektu zostanie stworzony system sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego wraz z systemem wspierającym monitorowanie i ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w kraju.

Centrum pod kierownictwem prof. Marka Niezgódki, realizując projekt, będzie wspierało procesy zarządzania ryzykiem w epidemii, a także, co istotne, zarządzanie komunikacją społeczną oraz procesy decyzyjne podejmowane przez instytucje rządowe i samorządowe w czasie pandemii.

Pozytywną rekomendację w zakresie realizacji projektu i użyteczności jego wyników wyraziło m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wskazując na potencjalne wykorzystanie jego efektów np. w ramach ogólnopolskiego systemu GisCOVID-19, którego celem jest budowanie odporności administracji publicznej na zagrożenia epidemiczne na dzień dzisiejszy i w przyszłości.

Projekt ProME został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poprzez celowe zwiększenie subwencji dla UKSW na 2020 rok o 7 191 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa.

 

Skip to content