Data publikacji: 31 grudnia 2022
|Aktualności, CNT, MCB

Między nauką a biznesem – MCB na FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

W dniach 6 – 7 grudnia 2022 roku odbyła się kolejna edycja Forum Rozwoju Mazowsza. Jest to inicjatywa Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w ramach której przedstawiciele różnych sektorów mogą dzielić się doświadczeniami i inspiracjami na rzecz rozwoju regionu.

Partnerem wydarzenia był projekt  Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW.

Dotychczasowe osiągnięcia projektu, włącznie z siedzibą MCB w Dziekanowie Leśnym,  prezentowane były w projekcjach na stoisku w części biznesowej FRM. Nawiązane podczas Forum kontakty z przedstawicielami gospodarki, środowiska naukowego oraz samorządu terytorialnego były niezmiernie inspirujące i wskazują na szeroką perspektywę możliwości w realizacji wspólnych przedsięwzięć na bazie zgromadzonej w MCB infrastruktury badawczej i związanych z nią planami badawczymi, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz badań i wdrożeń związanych z bezpieczeństwem.

Jednym z istotnych wydarzeń towarzyszących podczas FRM była debata poświęcona przedsiębiorczości i roli w tym zakresie uczelni wyższych.  Ze strony MCB w debacie uczestniczył zastępca dyrektora MCB ds. naukowych, dr inż. Piotr Kwaśniak, który podkreślił przede wszystkim znaczenie długofalowych form współpracy pomiędzy młodymi adeptami w dziedzinie badań naukowych i wspierającymi ich działania podmiotami gospodarczymi.  MCB stanowi doskonały przykład przestrzeni dostosowanej do realizacji prac badawczych o charakterze wdrożeniowym i tym samym transferu technologii z nauki do gospodarki.

Skip to content