Data publikacji: 8 lipca 2022
|Aktualności, CNT, MCB

Centrum zmienia nazwę

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii jest teraz Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym

Nasza zespół, ogólnouczelniana jednostka organizacyjnej o nazwie Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, będzie teraz funkcjonować jako ogólnouczelniana jednostka badawcza o nazwie Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest to nazwa zgodna z nazwą projektu realizowanego przez naszą jednostkę, projektu pt. Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zmiana została dokonana zarządzeniem Rektora  z 4 lipca 2022 r., a nowy regulamin jest dostępny na stronie Monitora UKSW jako załącznik do decyzji.

Skip to content