O nas

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (CNT) zostało utworzone w UKSW, by przede wszystkim podjąć  działania badawcze i rozwojowe w wybranych obszarach przyczyniających się do powodzenia procesów transformacyjnych. Działalność CNT charakteryzują interdyscyplinarność tematyczna i transdyscyplinarność metodologiczna.

Działalność CNT opiera się na rozwijanych kompetencjach ośrodków badawczo-rozwojowych oraz rozbudowywanej systematycznie infrastrukturze badawczej skupionej w laboratoriach.

KIM JESTEŚMY?

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest ogólnouczelnianą jednostką, która wykonuje zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu dziedzin związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, m.in. w naukach o życiu i medycynie, innowacyjnej gospodarce oraz istotnych problemach sektora publicznego.

DOŚWIADCZENIE

Naszym doświadczeniem i wiedzą podzielimy się tworząc nowatorskie propozycje edukacyjnie w formie kształcenia otwartego, stwarzając warunki do doskonalenia oraz podnoszenia kompetencji w zakresie najnowszych wyzwań związanych z cywilizacyjną transformacją cyfrową oraz jej implikacjami.

OBSZARY DZIAŁAŃ

Bazując na nowoczesnym zapleczu infrastrukturalnym i potencjale intelektualnym, tworzymy strategiczne projekty oraz realizujemy specjalistyczne zlecenia w zakresie:

  • data science
  • wirtualnej rzeczywistości
  • druku 3D
  • skanowania 3D
  • prototypowania
  • inteligentnego monitoringu
więcej
Aktualności
15 października 2021

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym SONATA-15

Poszukujemy osoby do pracy w projekcie SONATA-15 pt. p.t. „Sprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzenie centrowanej – obliczenia ... czytaj więcej
Data publikacji: 14 października 2021

Proces budowy MCB – 14 października 2021

wszystkie aktualności

Konferencja projektu ProME – maj 2021

więcej informacji
plebiscyt
Skip to content