Realizowany

Klaster Technologii Informacyjnych

Utworzenie klastra 16 marca 2017 r., z inicjatywy Centrum Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został utworzony Klaster Technologii Informacyjnych. W jego skład weszło 16 organizacji: Uniwersytet ...

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dofinansowanie Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych ...
Skip to content