Projekt

Prognostyczne Modelowanie Epidemii COVID19

Prognostyczne Modelowanie Epidemii COVID19

akronim   –  ProME

Prace badawcze nad możliwością zbudowania systemu IT/AI/ML (Information Technology/Artificial Intelligence/Machine Learning) i zestawu narzędzi wspierających monitorowanie i ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w Polsce, umożliwiającego zarządzanie ryzykiem epidemicznym poprzez wspomaganie procesu decyzyjnego, opartego na prognozowaniu przestrzennym rozwoju epidemii w wysokiej rozdzielczości. Proces gromadzenia danych oraz proces opracowywania modeli mają zmierzać do poszerzania wiedzy i identyfikacji kluczowych procesów dotyczących pandemii oraz jej skutków teraz i w przyszłości.

Cele:

  • retrospektywna analiza dynamiki rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem częstości występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zgonów z powodu COVID-19 w poszczególnych jednostkach podziału administracyjnego Polski;
  • opracowanie prototypu prognozowania w trybie on-line potencjalnych nowych ognisk COVID-19;
  • dynamiczna wizualizacja prognozowanych zmian rozwoju epidemii na mapie Polski, na podstawie zagregowanych najnowszych technologii oraz zaawansowanych metod dynamiki populacji;
  • opracowanie pierwszej wersji systemu AI/ML wspomagania zarządzania ryzykami wynikającymi z epidemii;

 

Zespół

Za realizację odpowiada grupa ekspertów, w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie Data Science, analitycy, modelarze komputerowi, wizualizatorzy, inżynierowie IT wspierani przez uznane autorytety w zakresie badania zjawisk epidemiologicznych. Całością badań kieruje prof. dr hab. Marek Niezgódka.

Skip to content