Projekt

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dofinansowanie

Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych
Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Dokumentacja konkursowa:
Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Czas trwania i wartość projektu

Okres projektu: 01.07.2017 – 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 76 655 563,64 zł
Kwota dofinansowania: 55 046 989,21 zł

Uczestnicy projektu

Projekt realizowany w konsorcjum złożonym z trzech podmiotów naukowych i czterech komercyjnych.

Lider:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy naukowi:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Partnerzy biznesowi:
KGHM
PGE
Termocent Marek Kitliński
GEOCOM Waldemar Leśko

Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego (MCB). Jego głównym elementem jest budowa unikalnego ośrodka badawczego w dziedzinie nauk cyfrowych, którego priorytetowym celem będzie tworzenie i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce i realizacji zadań Państwa na różnych poziomach, związanych z transformacją cyfrową.

Równocześnie, Centrum będzie skupiać zespoły rozwojowe stowarzyszonych firm innowacyjnych, blisko współpracujące z jego grupami naukowymi.

Sama struktura Centrum jak i przewidywany zakres jego działalności zakładają zorientowany na problemy aplikacyjne charakter tej placówki. W założeniu, nowoczesna infrastruktura, dopasowana do potrzeb zaawansowanej technologii, pozwoli na prowadzenie nowatorskich badań, prac naukowych i rozwojowych na konkurencyjnym międzynarodowo poziomie. Zasadność utworzenia takiego centrum wynika z rosnącego zapotrzebowania na wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w każdym obszarze badań, również w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Jest to odpowiedź na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego i biznesowego. W Polsce brakuje ośrodka, który w jednym miejscu gromadziłby specjalistów z zakresu Data Science, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, nauk medycznych, technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.

Utworzenie jednego interdyscyplinarnego Centrum pozwoli na stworzenie wciąż jeszcze wyjątkowej, między obszarowej oferty badawczej, zdolnej do zdecydowanie szybszego reagowania na zapytania ze strony biznesu i świata nauki, co znacząco wpłynie zarówno na szybkość przygotowania oferty, jak i dotychczasowe możliwości badawcze członków konsorcjum.

Zamówienia publiczne

Zamówienia są publikowane w dedykowanym serwisie: http://mcb.uksw.edu.pl/zamowienia/

Efekty projektu

W ramach projektu powstają dwa budynki w Dziekanowie Leśnym (link do mapy), w których znajdą się laboratoria:

Pozostałe lokalizacje infrastruktury badawczej projektu:

Infrastruktura jest dostępna dla osób i podmiotów spoza konsorcjum na następujących zasadach:

Kontakt

Biuro projektu:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3;
01-938 Warszawa
Bud. 24, pok.208

Tel. 22 380 96 96
e-mail: mcb@uksw.edu.pl

Kierownik projektu – Sławomir Wiśniewski

Tel. 22 380 96 17
e-mail: s.wisniewski@uksw.edu.pl

Publikacje o projekcie

https://uksw.edu.pl/pl/multidyscyplinarne-centrum-badawcze-uksw
http://mcb.uksw.edu.pl/
https://www.infoinwest.pl/inwestycje-budowlane/inwestycja,multidyscyplinarne-centrum-badawcze-uksw,dziekanow-lesny,407849.html
http://cnt.edu.pl/category/mcb/

Aktualności

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020

22 października 2020
|Aktualności, CNT, MCB
Z przyjemnością i dumą informujemy, że działania podjęte przez Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW w ramach naszego innowacyjnego projektu: „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” ...
Skip to content