Projekt

Klaster Technologii Informacyjnych

Utworzenie klastra

16 marca 2017 r., z inicjatywy Centrum Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został utworzony Klaster Technologii Informacyjnych. W jego skład weszło 16 organizacji:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 3D LAB Sp. z o.o.
 • 3D MASTER S.C.
 • 3DREAM
 • ASCOMP S.A.
 • BIBUS MENOS Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia UAV Sp. z o. o.
 • DRON HOUSE S.A.
 • EVATRONIX S.A.
 • Gmina Pomiechówek
 • Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
 • TERMOCENT Marek Kitliński
 • VIGO ORTHO POLSKA Sp. z o.o.
 • WASKO S.A
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

http://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/902-klaster-technologii-informacyjnych

Od tamtego czasu Klaster stale przyjmuje nowych członków i jest otwarty na współpracę z różnymi podmiotami.

Umowa Klastra
Regulamin Klastra
Deklaracja przystąpienia do Klastra Technologii Informacyjnych

Stan obecny

Klaster jest w trakcie restrukturyzacji, porządkowania spraw administracyjnych i prawnych oraz przed uzyskaniem osobowości prawnej.

Przyszłość

Klaster będzie miał koordynatora, osobowość prawną oraz nowe procedury działania. Dzięki temu klaster nie tylko poprawi swoją możliwość integracji członków, ale także sam będzie mógł uczestniczyć w realizacji projektów.

Skip to content