Seminarium z Data Science 2020 – zrealizowane

Seminaria zrealizowane:

  1. Wprowadzenie do Data Science i rola Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów dotyczących złożonych zjawisk, w szczególności ich analizy i sterowania. Przykładowe projekty ilustrujące zastosowanie Data Science – Profesor dr hab. inż. Andrzej Skowron, dr hab. Andrzej Jankowski, Profesor UKSW – 5 i 26 marca 2020
  2. Interakcyjne obliczenia granularne w Data Science: motywacje i wyzwania – Profesor dr hab. inż. Andrzej Skowron, dr hab. Andrzej Jankowski, Profesor UKSW – 2 kwietnia 2020
  3.  Kryptografia w praktyce zabezpieczeń danych w sieciach komputerowych: część 1 (część 2 odbędzie się późniejszym terminie) – Profesor M. Kurkowski (UKSW) – 23 kwietnia 2020
  4. Optymalizacja ruchu drogowego przy pomocy metaheurystyk i grafowych sieci neuronowych –  mgr. P. Gora (MIMUW) – 7 maja 2020
  5. WieloskalowośćProfesor M. Niezgódka (UKSW) – 21 maja 2020
  6. Wprowadzenie do technologii blockchain i jej zastosowań. Przykład dyplomów ukończenia studiów (Seminarium Data Science) J. Figuła (Billon) & M. Adamczyk (Billon)  – 4 czerwca 2020
  7. Interakcyjne Obliczenia Granularne jako podstawa dla modelowania systemów Data Science do zarządzania ryzykiem Profesor A. Skowron (IBS PAN, UKSW), Profesor A. Jankowski (UKSW) – 18 czerwca 2020
Skip to content