Data publikacji: 1 czerwca 2020
|Aktualności, CNT

GRATULACJE!

Nasz naukowiec dr inż. Piotr KwaśniakSprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzenie centrowanej – obliczenia z pierwszych zasad i badania eksperymentalne –  jako pierwszy na liście rankingowej laureat konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA15 otrzymał grant w wysokości : 848 400 zł (UKSW – 739 800 zł, PW – 108 600 zł), streszczenie projektu, projekt realizowany w konsorcjum – partner Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej. GRATULUEMY!

Skip to content